Opis mieszkania

Dane finansowe

0
0
0
Całkowity koszt 0
0
Cashflow Miesięcznie Rocznie
Przychód z najmu:
x 0 = 0
0
Czynsz do administracji (bez wody i ścieków):
0
Koszty zarządzania najmem: 0 0
Koszty amortyzacji rzeczywistej: 0 0
Ubezpieczenie: 0
Księgowość:
0
Podatek gruntowy: 0
Podatek od nieruchomości: 0 0
Zysk: 0 0
Miesięcy najmu:
Zwrot z inwestycji: 0 %

Analiza kredytowa

%
%
0 %
0
0
Analiza wrażliwości
Czynsz miesięczny -12,5% -10,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesięcy najmu 10,0
10,5
11,0
11,5
12,0